THÔNG TIN TÀI CHÍNH
 1. Công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017
 2. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017
 3. Giải trình Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017
 4. Công bố thông tin về Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2017
 5. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (đã được soát xét)
 6. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2017 (đã được soát xét)
 7. Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (đã được soát xét)
 8. Giải trình ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (đã được soát xét)
 9. Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
 10. Công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017
 11. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017
 12. Giải trình Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017
 13. Công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quí I năm 2017
 14. Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
 15. Giải trình Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
 16. Công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2016
 17. Báo cáo tài chính năm 2016
 18. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đến 31/12/2016
 19. Giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính năm 2016
 20. Giải trình ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2016
 1. Công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016
 2. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016
 3. Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016
1. Hội sở
Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
Email: support@bsi.com.vn
2. VP Nha Trang
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn